Zoek:
 


U bent hier: Home > Klantenservice > Templates & Software Veelgestelde Vragen

Onze nieuwsbrief geeft u
gratis tips, proefsets,
software en templates!Templates & Software Veelgestelde Vragen

Selecteer een veelgestelde vraag:

Design & Print Online , DesignPro , Sjablonen , Templates

Design & Print Online

Download PDF
1.

Wat is Avery Design & Print Online?

Met Avery Design & Print Online kunt u uw favoriete Avery producten in slechts enkele eenvoudige stappen rechtstreeks vanaf het web ontwerpen, aanpassen en afdrukken. U hoeft geen Avery software te downloaden.


2.

Welke software heb ik nodig?

U hebt Adobe® Reader versie 5.01 of hoger en Adobe FlashPlayer 8 nodig. Download de meest recente versies gratis van de website van Adobe.
Naar Adobe Acrobat download


3.

Ik wil mijn eigen afbeelding in mijn ontwerp gebruiken. Kan ik een afbeelding importeren?

Ja. Als u een ontwerp met een afbeelding kiest, klikt u in het afbeeldingsgebied op Uw eigen afbeelding importeren of Uit bestand. Selecteer een JPG- of BMP-afbeelding van de vaste schijf en klik op OK. De afbeelding wordt onmiddellijk weergegeven. De grootte van de afbeelding wordt automatisch aangepast aan het geselecteerde ontwerp.


4.

Hoe druk ik een project af op Avery Design & Print Online?

Als u een project wilt afdrukken met Avery Design & Print Online, moet u eerst Adobe Reader 5.01 of later op uw computer hebben geïnstalleerd. Download de meest recente versie gratis van de website van Adobe: adobe.com/products/acrobat/readstep2.html en selecteer de koppeling om Adobe Reader te downloaden. Wanneer u wilt gaan afdrukken, klikt u op Volgende tot de pagina Uw project afdrukken wordt weergegeven. Lees eerst de afdruk- en opmaaktips die in het project zijn opgenomen. Lees vervolgens de eenvoudige online instructies op de pagina Print Your Project bij elke afdrukstap. Als het ontwerp niet op de regels van het product past, gaat u naar 'Ik heb problemen met afdrukken in Avery Design & Print Online'.


5.

Kan ik het ontwerp opslaan om het later nog te wijzigen?

Ja, u kunt het ontwerp opslaan en het later opnieuw openen en bewerken in Avery Design & Print Online. Klik op de knop Volgende tot de pagina Uw Avery-project opslaan wordt weergegeven. Klik op de knop Uw project opslaan (niet beschikbaar voor Mac en oudere versies van Internet Explorer). o Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt geopend. o Klik op Opslaan. o Geef het bestand in het dialoogvenster Save As een naam. Noteer waar het bestand is opgeslagen zodat u het later gemakkelijk terugvindt. o Klik op Opslaan. o Een herbruikbare versie van uw ontwerp wordt op de lokale vaste schijf opgeslagen. Wanneer u naar Avery Design & Print Online teruggaat, kunt u op de startpagina op de knop OPGESLAGEN PROJECT klikken. Nu kunt u het opgeslagen ontwerp openen en bewerken in Avery Design & Print Online.


6.

Ik heb problemen met het afdrukken met Avery Design & Print Online. Hoe druk ik mijn project correct af?

Volg de instructies hieronder als het project niet binnen het etiket, de kaart of het vel wordt afgedrukt: o Adobe Reader 5: Pagina schalen moet zijn ingesteld op Geen. De opties Automatisch draaien en centreren en Papierbron kiezen op PDF-paginaformaat moeten zijn uitgeschakeld. o Als het project nog steeds niet binnen de lijnen wordt afgedrukt, klikt u op de knop Problemen oplossen op de pagina Uw project afdrukken. Hiermee opent u de pagina Problemen oplossen, waar u de verticale en horizontale afdrukmarges van het project opnieuw kunt instellen. Voordat u deze opnieuw instelt, drukt u het project eerst op gewoon papier af om te zien in welke mate u de marges moet verschuiven. o Wanneer u de juiste marges hebt ingevoerd, drukt u het project opnieuw op gewoon papier af en vergelijkt u het met het projectvel. U hoeft dit maar één keer te doen aangezien deze informatie op de computer wordt opgeslagen en opnieuw wordt gebruikt wanneer u naar Avery Design & Print Online teruggaat.


DesignPro

Download PDF
1.

Wat zijn de systeemvereisten voor DesignPro?

U hebt het volgende nodig om DesignPro uit te voeren:

o Microsoft® Windows VistaTM, Windows XP® (Service Pack 2), Windows 2000®, Windows Me®, Windows NT® 4.0 met Service Pack 6a of later, Windows 98® met Y2K update 2 of later
o Internet Explorer 4.01 met Service Pack 2 of later
o PC met Intel® Pentium® of gelijkwaardige processor of sneller
o 128 MB RAM-geheugen of meer
o minimum 200 MB vrije schijfruimte (800 MB aanbevolen)
o minimum 800 x 600 schermresolutie, 16-bit kleur of beter
o 8x speed CD-ROM-station
o Internettoegang is vereist voor eventuele updates van templates en clipart vanaf de Avery-website. De gebruiker draagt de kosten van internettoegang en de gesprekskosten.


2.

Worden oude projecten verwijderd als ik een oudere versie van DesignPro verwijder en een nieuwe versie installeer?

Alle eerder opgeslagen projecten blijven bewaard.


3.

Wanneer ik DesignPro start, wordt een bericht over het kalibreren van mijn printer weergegeven? Wat moet ik doen?

Wanneer u DesignPro voor de eerste keer opstart, wordt het dialoogvenster Printer kalibreren geopend. Het kalibreren van uw printer is eenvoudig en heel belangrijk. Door de printer te kalibreren, zorgt u ervoor dat het ontwerp correct wordt uitgelijnd met de Avery-producten. Ga als volgt te werk om de printer te kalibreren:
1. Klik op Ja om het dialoogvenster Kalibratie voor uitvoer voor afdrukken te openen. (U kunt het dialoogvenster Kalibratie voor uitvoer voor afdrukken ook vanuit het ontwerpscherm openen door Bestand > Printer kalibreren te kiezen.)
2. Selecteer uw printer in het dialoogvenster Kalibratie voor uitvoer voor afdrukken. Als u meerdere printers met DesignPro gebruikt, moet u elke printer afzonderlijk kalibreren.
3. Klik op Papierformaat en selecteer Letter. (A4 is de internationale standaard.)
4. Selecteer Staand en klik op Kalibratieblad afdrukken. Volg de instructies op het afgedrukte blad en typ de kalibratiewaarden in de daarvoor bestemde velden.
5. Selecteer Liggend en klik op Kalibratieblad afdrukken. Volg de instructies en typ de kalibratiewaarden. Opmerking: Niet alle printers moeten worden bijgesteld. Als de printer correct uitlijnt, laat u de kalibratie op de standaardinstellingen staan. Als geen instellingen zijn gewijzigd, blijft de melding 'De printer is nog niet gekalibreerd' mogelijk in het dialoogvenster staan, en wordt een bericht over het kalibreren van de printer weergegeven wanneer u DesignPro gebruikt. Klik op Annuleren als dit bericht wordt weergegeven.
6. Klik op OK wanneer u klaar bent. De geselecteerde printer is nu gekalibreerd.


4.

Wat is het verschil tussen een hoofdtabblad en een producttabblad?

Wanneer u een project opent, bevat de tabbalk onderaan het werkgebied een hoofdtab en een of meer producttabs (bijvoorbeeld Etiket 1 of Tab 1 tot en met 5), afhankelijk van de geselecteerde template. De tabbalk bevat ook navigatie- en opdrachtknoppen.
Werken met het hoofdtabblad
Het hoofdtabblad is soort "model"-etiket of -productpaneel (etiket, kaart, indexblad) dat felrood gekleurd is als het actief is. Het hoofdtabblad kan niet verwijderd of verplaatst worden. Gebruik het hoofdtabblad om allemaal identieke etiketten of productpanelen te maken of om etiketten of productpanelen te maken met gemeenschappelijke informatie, zoals een bedrijfslogo. Klik op het hoofdtabblad om het te activeren.
Alle tekst, vormen of afbeeldingen (objecten) die op het hoofdtabblad zijn geplaatst, zijn gemeenschappelijke objecten die op alle tabbladen worden weergegeven. Deze objecten kunnen alleen vanaf het hoofdtabblad geselecteerd en bewerkt worden. Klik met de rechtermuisknop op het hoofdtabblad om de naam ervan te wijzigen of om een nieuw producttabblad toe te voegen. De objecten van het hoofdtabblad worden achter de objecten van producttabbladen geplaatst in uw ontwerp. Bepaalde soorten objecten, zoals een Serienummer, een Datum en tijd-stempel en databasevelden, kunnen alleen op het hoofdtabblad ingevoegd en bewerkt worden.
Werken met de producttabbladen
De producttabbladen zijn de afzonderlijke etiketten of productpanelen op het afgedrukte blad en zijn felgeel gekleurd als ze actief zijn. Elke keer dat u een nieuw tabblad maakt en toevoegt aan uw project krijgt het producttabblad een doorlopend volgnummer. De producttabbladen zijn de afzonderlijke panelen (etiket, kaart, indexbladtab) op het blad. U kunt maximaal 1.000 tabbladen voor elk project toevoegen.
Producttabbladen krijgen een naam al naar gelang het type template dat is geselecteerd. Producttabs voor een etikettemplate worden Etiket 1, Etiket 2, Etiket 3, ... genoemd. Voor een tabbladtemplate worden ze Tab 1, Tab 2, Tab 3, ... enzovoort genoemd. U kunt de producttabbladen gebruiken om totaal verschillende etiketten of panelen te maken of om wat informatie toe te voegen die specifiek is voor het betreffende etiket of paneel. Klik op een producttabblad om het te activeren.
Alle tekst, vormen of afbeeldingen (objecten) die op een bepaald producttabblad zijn geplaatst zullen alleen op dat tabblad verschijnen. Alle objecten die al eerder op het hoofdtabblad zijn geplaatst, gelden als gemeenschappelijke objecten en verschijnen dus op alle tabbladen.
Klik met de rechtermuisknop op een producttabblad om een nieuw tabblad te maken of om het actieve tabblad te kopiëren, te verwijderen of te hernoemen. U kunt producttabbladen verplaatsen om de volgorde te veranderen waarin ze op het afgedrukte blad staan. Hiertoe klikt u op de tab en sleept u hem langs de tabbalk naar de nieuwe locatie. De huidige invoegpositie wordt steeds met een klein pijltje aangegeven.


5.

Welke grafische bestandsindelingen worden ondersteund door DesignPro?

In DesignPro kunt u grafische afbeeldingen gebruiken die in de volgende bestandsindelingen zijn opgeslagen: BMP, WMF*, TIF*, JPG, PCX, EPS, PCD, TGA, WPG*, IMG*. *Voor deze bestandsindeling gelden enkele beperkingen. Raadpleeg het DesignPro Help-bestand voor meer informatie.


6.

Hoe voeg ik een afbeelding in DesignPro in?

Er zijn twee manieren waarop u afbeeldingen, logo's en illustraties aan uw ontwerp kunt toevoegen. Het bestand moet een indeling hebben die wordt ondersteund door DesignPro (BMP, WMF*, TIF*, JPG, PCX, EPS, PCD, TGA, WPG*, IMG*). Open het DesignPro-project en voer een van de volgende instructies uit:
1. Als u één van uw eigen afbeeldingen wilt selecteren, klikt u op de knop Afbeelding uit bestand op de verticale werkbalk. Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend. Zoek en selecteer het gewenste afbeeldingsbestand en klik op Invoegen of
2. Als u een afbeelding uit de Clipart-galerie van DesignPro wilt invoegen, klikt u op de knop Clipart-galerie op de verticale werkbalk. Zoek en selecteer een bestand in een van de mappen van Clipart-galerie en klik op OK.
*Voor deze bestandsindeling gelden enkele beperkingen. Raadpleeg het DesignPro Help-bestand voor meer informatie.


7.

Wat is het probleem tussen de opdrachten Grootte aanpassen aan template en Instellen als achtergrond in DesignPro?

Zowel de opdracht Grootte aanpassen aan template als de opdracht Instellen als achtergrond verandert het geselecteerde object in de grootte van het etikettemplate. Grootte aanpassen aan template past de grootte van een object aan de grootte van de etikettemplate aan.
Instellen als achtergrond converteert een object naar een achtergrondobject en past het object aan de grootte van de template aan. Zodra een achtergrondobject is gemaakt, kan dit alleen worden verwijderd door het te verwijderen (Indeling > Achtergrond verwijderen). Elke tab (hoofd/etiket) kan maar één achtergrondobject hebben. Telkens wanneer deze opdracht is gebruikt, wordt een vorig achtergrondobject vervangen.


8.

Welke gegevenstypen ondersteunt DesignPro?

DesignPro ondersteunt de volgende dBASE III-gegevenstypen:
o Tekst: dBASE-gegevenstype Character voor tekenreeksen met een vaste lengte (ASCII-tekens). De maximale veldlengte is 255 tekens.
o Getal: dBASE-gegevenstype Numeric bevat gehele getallen met de cijfers 0 tot en met 9 en algebraïsche tekens.
o Decimaal: dBASE-gegevenstype Numeric bevat drijvende-kommagetallen, bijvoorbeeld 42.12345). Toegestane tekens zijn algebraïsche tekens, decimaaltekens en de cijfertekens 0 t/m 9. De maximale veldlengte is 255 tekens. Het maximale aantal cijfers achter de komma is 15, inclusief decimaaltekens. Het ingevoerde decimaalteken moet overeenstemmen met de systeeminstellingen (punt of komma).
o Datum: dBASE-gegevenstype Date. De datum moet worden ingevoerd in overeenstemming met de afgekorte datumnotatie in de systeeminstellingen. Jaartallen die u met twee cijfers invoert, worden als volledige jaren verwerkt. Jaartallen van 30 en hoger krijgen het voorvoegsel 19 (1930-1999). Waarden tot en met 29 krijgen het voorvoegsel 20 (2000-2029). Er wordt een foutbericht weergegeven als een onjuiste datum of tijd wordt ingevoerd (bijvoorbeeld als de datum niet bestaat). Databases die andere veldtypen bevatten, kunnen ook in DesignPro worden gebruikt. Er kunnen echter alleen velden worden ingevoegd met de gegevenstypen die hierboven zijn vermeld. Als een gegevenstype niet wordt ondersteund, wordt het veld niet weergegeven in het dialoogvenster Database bewerken (Database > Bewerken).


9.

Welke database kan ik met DesignPro gebruiken?

In DesignPro kunt u een nieuwe DesignPro-database maken of een bestaande openen. U kunt een LabelPro-database converteren en gebruiken, of een database importeren die in een ander programma is gemaakt. DesignPro maakt databasebestanden in de dBASE III-indeling (*.dbf) en kan dBASE III-bestanden importeren die in andere programma's zijn gemaakt. In de meeste databaseprogramma's, waaronder Microsoft Excel, kunt u met de functie Opslaan uw databasebestand opslaan in de dBASE III-indeling. U kunt ook de ODBC-functie in DesignPro gebruiken om databasebestanden andere indelingen te gebruiken, zoals Microsoft Access, Paradox en TXT-bestanden.


10.

Hoe sla ik een Excel-bestand in dBASE III-indeling op zodat ik het in DesignPro kan importeren?

Ga als volgt te werk om een Excel-bestand in de dBASE III-indeling op te slaan:
1. Open het Excel-databasebestand.
2. Controleer de spreadsheet. De spreadsheet moet correct zijn ingedeeld om naar de dBASE III-indeling geconverteerd te kunnen worden. De gewenste informatie moet op het eerste werkblad staan. De veldnamen moeten in de eerste rij staan en in Rij 1, Kolom A beginnen. De elementen beginnen in Rij 2 en de kolommen moeten zo breed zijn dat alle tekst in de kolommen zichtbaar is.
3. Kies in Excel de opdracht Bestand > Opslaan als. Kies in het dialoogvenster Opslaan als de locatie voor de dBASE-versie van uw bestand en wijzig zo nodig de naam. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Opslaan als de optie DBF 3 (dBASEIII). Klik op Opslaan.
4. Er wordt een bericht weergegeven dat het geselecteerde bestandstype geen werkmappen met meerdere werkbladen ondersteunt. Klik op OK om het bestand in de dBASE III-indeling op te slaan.
5. Sluit het Excel-bestand. Eventueel verschijnt op dit moment een ander bericht van Microsoft Excel. Selecteer de optie die de bestaande bestandsindeling behoudt zonder de wijzigingen op te slaan in Excel-indeling. Zo blijft het bestand in de dBASE III-indeling. Opmerking: Als u terug wordt geleid naar het dialoogvenster Opslaan als nadat u uw keuze hebt gemaakt in, hebt u de verkeerde optie gekozen Klik opnieuw op Opslaan en kies het omgekeerde antwoord. Als u het bestand op de juiste wijze opslaat, wordt het gesloten zonder dat er nog andere berichten of dialoogvensters verschijnen.


11.

Wat is ODBC en wanneer gebruik ik de functie “Een externe database openen met ODBC” in DesignPro?

ODBC is de afkorting van "open database connectivity" en is een hulpmiddel dat gegevensbronnen uit diverse programma's in een standaardindeling interpreteert. Veel databaseprogramma's hebben een ODBC-stuurprogramma dat hun bestandsgegevens in deze standaardindeling vertaalt. Met de ODBC-functie van DesignPro hebt u toegang tot deze stuurprogramma's en kunt u databases die in andere indelingen dan dBASE III zijn gemaakt, koppelen aan een DesignPro-project (FoxPro, Microsoft Access, .txt, enz.). Wanneer u een database koppelt via ODBC, kan de veldinhoud worden bewerkt in DesignPro, maar kan de structuur van de database (velden toevoegen) niet worden gewijzigd.


12.

Kan een Microsoft Word-gegevensbestand voor Afdruk samenvoegen met DesignPro worden gebruikt?

Ja, Microsoft Word-gegevensbestanden voor Afdruk samenvoegen kunnen met DesignPro worden gebruikt. Ga als volgt te werk om een Microsoft® Word 2002/XP-gegevensbestand voor Afdruk samenvoegen te importeren in Avery DesignPro. Voor deze stappen hebt u Microsoft® Excel nodig.
Opmerking: Hoewel Microsoft® Word 2002/XP gegevensbestanden voor Afdruk samenvoegen opslaat in de Microsoft® Access-indeling, hoeft Microsoft® Access voor deze stappen niet geïnstalleerd te zijn.
1. Open Microsoft® Excel. Kies Bestand > Openen.
2. Het dialoogvenster Openen wordt weergegeven. Selecteer onder Bestanden van type de optie Access-databases.
3. Zoek en selecteer het Microsoft® Word 2002/XP-gegevensbestand voor Afdruk samenvoegen en klik op Openen.
4. De kolombreedte moet voor elk veld zo ruim zijn ingesteld dat alle ingevoerde gegevens in de kolommen zichtbaar zijn.
5. Kies Bestand > Opslaan als.
6. Selecteer in het dialoogvenster Opslaan als de locatie voor de dBASE-versie van het bestand. Geef het bestand een andere naam. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Opslaan als de optie DBF 3 (dBASEIII). Klik op Opslaan.
7. Een Microsoft® Excel-bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de werkmap in deze indeling wilt behouden. Klik op Ja om het bestand in de dBASE III-indeling te behouden.
8. Sluit het bestand. Als een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan, klikt u op Nee om het bestand in de dBASE III-indeling te behouden. Het bestand wordt gesloten.
9. Open DesignPro en selecteer het project voor Afdruk samenvoegen. Als u een op kant-en-klare indeling gebruikt, verwijdert of verplaatst u objecten uit de hoofd- en etikettabbladen die de velden en samengevoegde gegevens in de weg staan.
10. Klik op het hoofdtabblad om het te selecteren. Databasevelden kunnen alleen op het hoofdtabblad worden ingevoegd.
11. Selecteer Database > Openen.
12. Klik op Een dBASE III-database openen.
13. Het dialoogvenster dBase-database openen wordt weergegeven. Ga naar het dBASE III-bestand dat u zojuist hebt opgeslagen.
14. Klik op Openen. Als verder geen berichten meer worden weergegeven, is het bestand nu aan het project gekoppeld en zijn de database-opties beschikbaar.
15. Kies Bestand > Veld invoegen om de databasevelden te gaan invoegen.


13.

Welke typen streepjescodes kan ik in DesignPro maken?

Met de streepjescodefunctie van DesignPro kunt u de volgende typen streepjescodes maken: EAN 8, EAN 13, EAN 128, Code 128 (Type A, B, C), Code 39, 2/5 Standard, 2/5 Interleaved, Codabar, UPC-A, UPC-E en Postnet.


14.

Hoe maak in een streepjescode in DesignPro?

Als u op alle etiketten identieke streepjescodes wilt maken, moet u de streepjescode op het hoofdtabblad invoegen. Ga als volgt te werk om een streepjescode te maken:
1. Kies Invoegen > Streepjescode in het menu of klik op de knop Streepjescode op de verticale werkbalk.
2. Plaats de cursor waar u de streepjescode wilt laten beginnen. Klik en sleep om een rechthoek te tekenen, en laat de muisknop los.
3. Klik in het object om de streepjescodegegevens te typen.
4. Als u het type en de instellingen van de streepjescode wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het streepjescode-object en selecteert u Parameters streepjescode.
5. Het dialoogvenster Streepjescode wordt geopend. Verander de instellingen. Klik op Help voor meer informatie.
6. Als u tevreden bent met de instellingen, klikt u op OK om het dialoogvenster Streepjescode te sluiten.


15.

Hoe maak in een serienummer in DesignPro?

Ga als volgt te werk om een opeenvolgende reeks cijfers (of letters) in DesignPro te maken en af te drukken:
1. Selecteer het hoofdtabblad. Serienummers kunnen alleen op het hoofdtabblad worden ingevoegd.
2. Kies Invoegen > Serienummer in het menu of klik op de knop Serienummer op de verticale werkbalk.
3. Het dialoogvenster Serienummer wordt geopend. Selecteer het type serienummer en voer de gewenste instellingen in.
4. Klik op Invoegen wanneer alle instellingen zijn ingevoegd. Het serienummerveld wordt nu ingevoegd.


16.

Hoe maak in een serienummerstreepjescode in DesignPro?

Ga als volgt te werk om een streepjescode van een serienummer te maken:
1. Selecteer het hoofdtabblad. Serienummers kunnen alleen op het hoofdtabblad worden ingevoegd.
2. Maak eerst het streepjescode-object. Kies Invoegen > Streepjescode in het menu of klik op de knop Streepjescode op de verticale werkbalk.
3. Plaats de cursor waar u de streepjescode wilt laten beginnen. Klik en sleep om een rechthoek te tekenen, en laat de muisknop los.
4. Klik in het streepjescode-object en kies Invoegen > Serienummer in het menu of klik op de knop Serienummer op de verticale werkbalk.
5. Het dialoogvenster Serienummer wordt geopend. Selecteer het type serienummer en voer de gewenste instellingen in.
6. Klik op Invoegen wanneer alle instellingen zijn ingevoegd. Het serienummer wordt nu in het streepjescodeobject ingevoerd.


17.

Kan ik een product in DesignPro aan beide zijden bedrukken?

Ja. U kunt tweezijdige producten afdrukken, bijvoorbeeld kaarten, dubbelzijdige visitekaartjes, postkaarten, brochures en adresbanden. Als u tweezijdige ontwerpen maakt, moet u ervoor zorgen dat het ontwerp voor de ene zijde op één tabblad komt te staan en het ontwerp voor de andere zijde op een ander tabblad. Gebruik het hoofdtabblad niet om tweezijdige ontwerpen te maken, tenzij u aan beide zijden identieke informatie wilt afdrukken. Raadpleeg de DesignPro Gebruikershandleiding voor stapsgewijze instructies.
Opmerking: Kijk voordat u gaat afdrukken of er speciale instructies bij de Avery-productverpakking zijn bijgesloten, bijvoorbeeld over de droogtijd. Kijk ook in de documentatie van uw printer om te bepalen hoe u precies een blad opnieuw invoert om op de andere zijde te worden bedrukt. Maak eerst een afdruk op een gewoon vel papier om uw instellingen uit te proberen.


Sjablonen

Download PDF
1.

Wat zijn kant-en-klare Avery templates voor Microsoft Word?

Met behulp van de sjablonen kunt u snel een Avery-product aanpassen en gebruiken. Deze templates zien er professioneel uit en kunnen eenvoudig worden aangepast door afbeeldingen en tekst te vervangen. Sjablonen zijn gemaakt voor gebruik in Microsoft Word 97 voor Windows® en latere versies.


2.

Waar vind ik de Avery Sjablonen voor Microsoft Word? Hoe ontvang ik ze?

Avery sjablonen zijn gemaakt voor Microsoft Word 97 voor Windows en nieuwere versies. Als u deze templates snel wilt vinden en downloaden, gaat u naar onze galerie met sjablonen op: Avery.nl. Vanuit de homepage klikt u op Templates & Software, kies vervolgens voor Templates en Sjablonen.


3.

Hoe weet ik of een sjabloon beschikbaar is voor mijn product?

Als u wilt weten of er een sjabloon voor uw product beschikbaar is, gaat u naar de galerie met sjablonen Avery.nl: Vanuit de homepage klikt u op Templates & Software, kies vervolgens voor Templates en Sjablonen. Er zijn drie manieren om kant-en-klare templates te vinden via een drop down lijst, Z-A, A-Z en meest recent toegevoegd.


Templates

Download PDF
1.

Wat zijn lege Avery templates voor Microsoft Word?

De meeste Avery producten worden ondersteund in de huidige versies van Microsoft Word en veel andere populaire creatieve softwareprogramma's. Voor nieuwe producten en producten die niet zijn opgenomen in Microsoft Word of andere programma's heeft Avery lege templates gemaakt voor Microsoft Word 97 voor Windows® en nieuwere versies. Hiermee kunt u gemakkelijk diverse andere Avery producten maken en ontwerpen.


2.

Waar vind ik de lege Avery templates voor Microsoft Word? Hoe ontvang ik ze?

Lege Avery templates zijn gemaakt voor Microsoft Word 97 voor Windows en nieuwere versies. Als u deze templates snel van de Avery website wilt downloaden, gaat u naar onze bibliotheek met lege templates op Avery.nl. Vanuit de homepage klikt u op Templates&Software, kies vervolgens voor Templates en Blano Templates.


3.

Ik zie de templateindeling niet wanneer ik het bestand open in Microsoft Word. Hoe kan ik de templateindeling bekijken?

Alle templates zijn gemaakt met de tabelfunctie van Microsoft Word. Als de tabelrasterlijnen niet zichtbaar zijn wanneer u het bestand opent, kiest u Tabel > Rasterlijnen weergeven in Word.


4.

Hoe plaats ik een foto in een lege Avery template voor Microsoft Word?

Als u een foto in een lege Avery template voor Microsoft Word wilt invoegen, plaatst u de cursor in de cel. Kies Invoegen > Afbeelding > Uit bestand. Zoek de foto en klik op Invoegen. Voordat u wijzigingen aanbrengt, klikt u op de foto, kiest u Opmaak > Afbeelding en volgt u de volgende instructies voor uw versie van Microsoft Word: Word 2002/XP en 2000: Klik op het tabblad Indeling. Selecteer onder Stijl de optie Voor tekst. Selecteer onder Horizontaal uitlijnen de optie Overig. (alleen Word 2002/XP: Klik op de knop Geavanceerd. Klik op het tabblad Afbeeldingspositie. Schakel onder Opties het selectievakje Overlapping toestaan in. Klik op OK.) Klik op OK.) Word 97: Klik op het tabblad Positie. Schakel alleen de optie Zwevend boven tekst in en schakel alle andere opties uit. Klik op het tabblad Tekstomloop en selecteer Geen. Klik op OK.) Bij deze instellingen kunt u de foto gemakkelijk van formaat veranderen, verplaatsen en kopiëren als dat nodig is. Sleep een hoekgreep van het frame als u het formaat wilt wijzigen met behoud van de verhoudingen. Sleep de foto met de pijltoetsen als u de foto wilt verplaatsen.


5.

Wat is het tabblad Avery template?

Het tabblad Avery template bevat functies of taken die zijn afgestemd op het specifieke Avery project waar u aan werkt. Afhankelijk van de geselecteerde template kunt u uit de volgende opties kiezen:

1. Thema - Hiermee kunt u het algehele ontwerp voor het hele document wijzigen, waaronder kleur, lettertype en effecten. Naast het kiezen van een ander thema kunt u ook het volgende doen:
o Thema van template herstellen - Hiermee zet u de template terug op het oorspronkelijke templatethema als wijzigingen zijn aangebracht.
o Meer thema's op Microsoft Office Online - Hier vindt u andere themaopties van Microsoft®.
o Thema's zoeken - Hiermee opent u eerder opgeslagen templatethema's.
o Huidig thema opslaan - Hiermee slaat u wijzigingen in een templatethema op zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt.

2. Uitlijning - Hiermee lijnt u de tekst in de template uit met andere posities op het etiket of de kaart.

3. Bladen - Hiermee voegt u een nieuwe pagina toe met dezelfde templategegevens als pagina 1.

4. Afbeeldingen - Vereenvoudigt het werken met de afbeeldingen in uw project.
o Alle afbeeldingen wijzigen - Hiermee vervangt u alle afbeeldingen in het project tegelijkertijd.
o Formaat wijzigen van alle afbeeldingen - Hiermee wijzigt u het formaat van alle afbeeldingen in het project tegelijkertijd.
o Geselecteerde afbeeldingen wijzigen - Hiermee wijzigt u tegelijkertijd alle geselecteerde afbeeldingen in het project.
o Alle afbeeldingen verwijderen - Hiermee verwijdert u alle afbeeldingen in het project tegelijkertijd.

5. Adressen - Hier kunt u postadresgegevens in het project invoeren.
o Hetzelfde adres - Hiermee plaatst u dezelfde adresgegevens op elk etiket of elke kaart zonder deze telkens te moeten typen.
o Andere adressen - Toont een plaatsaanduiding voor het adres zodat u op elk etiket of elke kaart een ander adres kunt invoeren.
o Links uitlijnen - Alle adressen worden links uitgelijnd.
o Centreren - Alle adressen worden horizontaal gecentreerd.
o Rechts uitlijnen - Alle adressen worden rechts uitgelijnd.

6. Adres van afzender - Hier kunt u de adresgegevens van de afzender in het project invoeren.
o Hetzelfde adres van afzender - Hiermee plaatst u dezelfde adresgegevens van de afzender op elk etiket of elke kaart zonder deze telkens te moeten typen.
o Andere adressen van afzender - Toont een plaatsaanduiding voor het adres van de afzender zodat u op elk etiket of elke kaart een ander adres kunt invoeren.
o Links uitlijnen - Alle adressen van afzender worden links uitgelijnd.
o Centreren - Alle adressen van afzender worden horizontaal gecentreerd.
o Rechts uitlijnen - Alle adressen van afzender worden rechts uitgelijnd.

7. Verzendadressen - Hier kunt u verzendadresgegevens in het project invoeren.
o Hetzelfde verzendadres - Hiermee plaatst u dezelfde verzendadresgegevens op elk etiket of elke kaart zonder deze telkens te moeten typen.
o Andere verzendadressen - Toont een plaatsaanduiding voor het verzendadres zodat u op elk etiket of elke kaart een ander adres kunt invoeren.
o Links uitlijnen - Alle verzendadressen worden links uitgelijnd.
o Centreren - Alle verzendadressen worden horizontaal gecentreerd.
o Rechts uitlijnen - Alle verzendadressen worden rechts uitgelijnd.

8. Visitekaartjes - Hiermee kunt u uw eigen visitekaartprojecten maken.
o Alle kaarten hetzelfde - Hiermee plaatst u dezelfde visitekaartgegevens op elke kaart zonder deze telkens te moeten typen.
o Elke kaart anders - Toont plaatsaanduidingen zodat u op elk visitekaartjes andere gegevens kunt typen.
o Links uitlijnen - Alle tekst op de visitekaartjes wordt links uitgelijnd.
o Centreren - Alle tekst op de visitekaartjes wordt horizontaal uitgelijnd.
o Rechts uitlijnen - Alle tekst op de visitekaartjes wordt rechts uitgelijnd.

9. Meer van Avery - Als u deze functie selecteert, hebt u de volgende opties:
o Ga naar Avery.com - Hiermee gaat u naar de website van Avery.
o Meer templates - Vind meer templates die u kunt gebruiken met Microsoft® Office Word 2007.
o Info - Hiermee opent u een webpagina met juridische informatie over deze template.
o Template Help - Hiermee opent u een webpagina met hulp bij het gebruik van deze template.


6.

Ik zie het tabblad Avery template, maar de knoppen zijn uitgeschakeld. Wat is er verkeerd?

Als u niet hebt opgegeven dat u macro-inhoud van Avery Dennison vertrouwt, wordt een pop-upwaarschuwingsvenster geopend of wordt tussen het lint en de liniaal een beveiligingswaarschuwing weergegeven. U kunt de template en de functies ervan pas gebruiken wanneer u macro's voor de template hebt ingeschakeld. Klik op de knop Opties in de beveiligingswaarschuwing dat macro's zijn uitgeschakeld. Selecteer Deze inhoud inschakelen. Klik op OK.